Over de vrienden

Historie

Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk bestond al langer, maar kreeg een herstart ten tijde van de recentste restauratie van de Remigiuskerk in 2010/2011. Een van de eisen van de subsidiegevers voor de zeer kostbare restauratie was dat de kerk naast de religieuze functie óók een culturele functie zou vervullen. Die taak ligt bij de Vrienden van de Remigiuskerk.

Met de PKN-gemeente van Hengelo Gld. bestaan warme banden, maar de Vrienden opereren als een aparte Stichting met eigen budget en verantwoordelijkheid.

Wat doen de Vrienden?

De Vrienden organiseren concerten, literaire avonden en andere culturele activiteiten, vrijwel altijd in of rond de kerk. Uitgangspunt: iedereen is welkom, en het totale aanbod is aansprekend voor een zo breed mogelijk publiek. Uiteraard moeten de culturele activiteiten passen bij de sfeer en waardigheid van het gebouw.

Het regelmatig contact onderhouden met de achterban, ondermeer op de jaarlijkse Vriendendag, en het werven van nieuwe Vrienden is een belangrijke taak voor de Stichting. Het bestuur van de Vrienden bestaat uit 5 tot 7 personen. Aan- en aftreden van bestuursleden gebeurt conform een rooster.

Wie betaalt het werk van de Vrienden?

De Vrienden ontvangen geen subsidies en zijn geheel afhankelijk van eenmalige giften en vaste donaties van donateurs, de Vrienden genoemd. Wel doet de Stichting soms mee aan publieksacties van bijvoorbeeld de RABO-bank. De Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).


De Stichting organiseert ook enkele activiteiten die gericht zijn op het werven van inkomsten, zoals de verkoop van oliebollen- en/of nieuwjaarsrolletjesacties. Regelmatig investeren de Vrienden in een extra aankoop voor het interieur of het onderhoud van het kerkgebouw. Daarover wordt in de jaarlijkse jaarverslagen en jaarrekeningen verantwoording afgelegd.

Iedereen is welkom!

Rondom het Bestuur bestaat een actieve groep vrijwilligers, die enthousiast meewerkt als extra hulp bij activiteiten.
Voor de jaarlijkse kascontrole wordt elk jaar Kascommissie benaderd, bestaande uit twee personen uit het donateursbestand.

Ook actief worden bij de Vrienden?

Bestuursleden 2023

bestuur- E. Schuerink

E.G.J. Schuerink

Voorzitter
bestuur- B. Langeler

B.A. Langeler

Secretaris

* bereikbaar tussen 18:00 en 19:00 uur

bestuur- R. Zweers

H.G. Zweers-Harmsen

Penningmeester
bestuur- H. Fokkink

H. Fokkink

Promotie
bestuur-C. Lubbers

C. Lubbers

Algemeen bestuurslid
bestuur- A. Hofs

A.J. Hofs-Wijers

Algemeen bestuurslid
bestuur- H. Rouwenhorst

H. Rouwenhorst

Algemeen bestuurslid

Ja, ik help graag mee bij activiteiten van de Vrienden!

Uw e-mail is verzonden!

Ideeën, vragen, opmerkingen of donateur worden?

Wij horen graag van u!