Jaarverslag 2016

2016: een prachtig jaar met ondermeer een uitverkochte kerk én een nieuw bestuurslid

Missie

De Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk hebben als missie het bewaren van de monumentale Remigiuskerk als beeldbepalend gebouw voor huidige en toekomstige inwoners van Hengelo Gelderland en omgeving.

Belangrijk daarbij is dat de stichting zich niet alleen richt op de traditioneel aan de kerk gebonden groep (onderdeel van de PKN), maar ook op alle andere mensen in dorp en regio die gehecht zijn aan dit eeuwenoude gebouw.

Bij de laatste grote restauratie van de kerk (2008-2010) is nadrukkelijk besloten en als voorwaarde gesteld dat het gebouw een multifunctionele functie heeft. Daar sluit de doelstelling van de Vrienden bij aan.

Motto: De Remigiuskerk, het bijzondere hart van Hengelo.

Stichting Vrienden van de Remigiuskerk werkt aan haar missie door:

 • Het organiseren van diverse, culturele activiteiten in en om de Remigiuskerk, gevarieerd en bij voorkeur laagdrempelig.

Niet elk evenement levert een financiële opbrengst op; dat wordt ruimschoots gecompenseerd door andere, zeer goed bezochte, evenementen. Bij gratis evenementen is er altijd een Giftenbus voor vrijwillige bijdragen.

 • Het regelmatig financieel ondersteunen van restauratiewerkzaamheden of extra onderhoud van de kerk.
 • Het werven van vaste donateurs (‘Vrienden’ van de Stichting), losse giften en vrijwilligers voor het werk van de stichting.
 • Het genereren van publiciteit voor alles wat met de Remigiuskerk als waardevol monument te maken heeft.

Activiteiten en evenementen in 2017

Ook in 2016 brachten wij weer een hele reeks (culturele) activiteiten, waarvan de meeste een flink publiek trokken.

 • In februari was er een optreden van Celtic Wind (die al eerder te gast waren in de Remigiuskerk), die met typische, feestelijke Ierse muziek de kerk op z’n kop zette.
 • In april gaf het Didamse Pop- en Gospelkoor A Sign of Friendship (bekend van ondermeer Korenslag) een fantastisch concert. Hun aanstekelijke mix van gospel, pop en musical zorgde voor een laaiend enthousiast publiek in een helaas niet uitverkochte kerk. Meteen boekten de Vrienden dit koor voor nog een concert in april 2017!
 • De gratis jaarlijkse Vriendendag in juni (georganiseerd voor trouwe donateurs die minimaal 20 euro per jaar bijdragen en vrijwilligers die tijd en inzet geven) was geanimeerd als altijd. Rond de zeventig donateurs en vrijwilligers maakten uitstapjes naar Aspergeboerderij de Stokhoven in Drempt en wijnboerderij Um d/n Olden Smid.

Beide bezoeken waren informatief en heel gezellig en natuurlijk kon er geproefd worden!

 •  Nieuwe mobiele geluidsinstallatie ingewijd!

Vriendendag 2016 werd feestelijk afgesloten door een mini-concert van de bekende zangeres Anja den Bakker, met Yvonne Beeftink op piano.

              Met dit concert werd de nieuwe mobiele geluidsinstallatie ingewijd, die

              aan het begin van het jaar is aangeschaft door de Vrienden met de

              bijdragen van de trouwe donateurs. Helemaal terecht dus, dat deze

             nieuwe installatie in gebruik genomen werd in het bijzijn van de gulle

             gevers!

 • In d’n Tweeduuster

Natuurlijk was er ook dit jaar weer de literaire avond In d’n Tweeduuster, Achterhoekse verhalen in de tuin.

In de prachtige tuin van Annemarie Onstenk en Bert Willemsen genoten 6 juli zo’n negentig bezoekers van verhalen en muziek in het Achterhoeks.

Dit jaar werkten Geert uut ’t Holterveld, Everhardt Lubbers en Marjan Smeitink mee.

       Monique Wolbert en Everhardt Lubbers zorgden voor een gezellige

       zomeravondsfeer met bekende liedjes met eigen teksten in het Achterhoeks.

 • Open Monumentendag: Ikonen en Symbolen

Zoals al jaren gebruikelijk was de kerk op en rond Open Monumentendag (dit jaar op 10 september) geopend. Ikonen-schilderes Mini Schut uit Lichtenvoorde was aan het werk in de kerk (met een collectie ikonen van eigen hand) en lichtte toe wat ikonen precies zijn en wat erbij komt kijken om ze te schilderen.

Zo’n zestig bezoekers namen een kijkje, mede om de toren (eigenlijk: de gewelven) te beklimmen. Deskundige gastheren/-vrouwen (onder wie Geert Hiddink en Wim Wessels) vertelden de bezoekers alles over de symboliek van ondermeer de fresco’s en het liturgisch centrum.

 • Singer-songwriter Dick van Altena: prachtige luistermuziek in country-sfeer

Eind september verzorgde de Betuwse Dick van Altena (volgens collega’s ‘de beste singer-songwriter van Nederland’) een prachtig en goed bezocht concert met heel veel eigen countryliedjes, plus covers van onder anderen Kris Kristofferson. Van Altena speelde gitaar en zong in het Engels, Nederlands en Betuws dialect. Opnieuw werd duidelijk hóe geschikt akoestiek en sfeer van de kerk zijn voor dit soort muzikale optredens.

 • Op 23 december was de jaarlijkse Aan de Vooravond van Kerst. Een gezellige avond in kerstsfeer. De kerk liep helemaal vol voor voor het Enschede’s Byzantijns Kozakkenkoor.

Sterker nog: dit was de eerste activiteit van de Vrienden waarbij we helaas bezoekers moesten teleurstellen; op een gegeven moment was de kerk vol. Uiteraard hanteren wij een maximum aantal bezoekers in verband met de veiligheid. Zeker bij een volle kerk zijn er altijd EHBO-ers aanwezig. Alles verliep prima, het koor gaf een meeslepend concert met veel liederen uit de Russisch-Orthodoxe traditie en opzwepende volksliedjes. Traditiegetrouw was er ook een kerstverhaal. En tot slot een glaasje glühwein. Bijna 300 bezoekers hadden een fantastische avond vol kerstsfeer.

Bijzonder: dankzij speciale contacten van bestuursleden was dit bijzondere concert mogelijk voor een gereduceerde prijs.

Activiteiten van derden

 • Open Monumentendag: zie bij Activiteiten
 •  Oliebollenactie

Ook dit jaar weer organiseerden we in het laatste weekend van oktober een oliebollenactie, in samenwerking met Stichting CJV Zomerkampen. De belangstelling was weer groot, zowel bij de verkooppunten Kerstraat 15 en Albert Heijn en Plus Supermarkt als bij de verkopers die in de buitengebieden langs kwamen. Heel veel dank voor alle bakkers, verkopers, schoonmakers en fam. Hermsen voor het beschikbaar stellen van de locatie .

Hoewel de oliebollenactie elk jaar een succes is, lijkt het vinden van vrijwilligers voor met name de verkoop steeds lastiger te worden. Maar ook dit jaar wisten de mensen van CJV en de Vrienden samen de klus weer te klaren.

 • Winters Pleinenfeest

      Geen eigen activiteit, maar wel een evenement waarbij de Remigiuskerk

      direct betrokken is. Op verzoek van Stichting

      Winters Pleinenfeest heeft een van de bestuursleden van de Vrienden van de

      Remigiuskerk (Ria Zweers) als afgevaardigde zitting in het bestuur van het

      feest.

      Half december vond het Pleinenfeest voor de zesde keer plaats. Het

      evenement werd goed bezocht, de Vrienden waren natuurlijk aanwezig met

      lekkere hapjes (nieuwjaarsrolletjes en meer!) en kleine cadeautjes.

    Publiciteit, PR, communicatie en werving

 • Ook in 2016 ontvingen alle donateurs, oud-donateurs en andere relaties regelmatig een update per mail over een naderend evenement. Aan het adressenbestand is verder gewerkt om deze communicatie uit te breiden.
 • Voor alle evenementen zijn advertenties geplaatst in plaatselijke kranten (print en digitaal). Voor vrijwel elk evenement is redactionele aandacht gegenereerd in deze bladen en andere digitale platform en agenda’s.
 • Voor elk evenement worden in Hengelo tientallen posters verspreid.
 • In Klokgeluiden (blad van de PKN-gemeente in Hengelo Gld.) wordt elk nummer aandacht besteed aan de Vrienden, inclusief een wervende oproep om (weer) donateur/vrijwilliger te worden.
 • Voor elk evenement wordt een bericht geplaatst op het Gemeenteportaal.
 • Elk jaar verspreiden de Vrienden in december een kerstkaart met bewaarwaarde, zowel onder donateurs/vrijwilligers als onder potentiële donateurs/andere relaties. De kerstkaart heeft ook een wervende functie en bevat een oproep om de Vrienden (weer) te steunen. Bij sommige ontvangers wordt een machtigingsformulier bijgevoegd.

Organisatie

 • Officiële naam: Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk
 • Opgericht: 10-10-1993, laatste statuutswijziging: 23-08-2004.
 • Ingeschreven in KvK-nummer 41041541
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer/fiscaal nummer: 816665953
 • Contact: Hummeloseweg 5, 7255 AM Hengelo Gld.
 • www.vriendenvandehengeloseremigiuskerk.nl

Bestuur

 • Stef Disbergen (voorzitter), tweede bestuurstermijn
 • Chris Lubbers (penningmeester), tweede bestuurstermijn
 • Ria Zweers (secretaris), tweede bestuurstermijn
 • Marjan Smeitink, algemeen bestuurslid (publiciteit, communicatie, fondsenwerving), tweede bestuurstermijn
 • Dick Memelink, algemeen bestuurslid, tweede bestuurstermijn
 • Nieuw: Betty Langeler, die vanaf september 2016 het bestuur kwam versterken, een uitbreiding waarmee de Vrienden zéér blij zijn.

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers, er is geen vergoeding voor bestuursleden.

Jaarrekening

Uw e-mail is verzonden!

Ideeën, vragen, opmerkingen of donateur worden?

Wij horen graag van u!