Jaarverslag 2017

2017: alweer een prima jaar voor de Vrienden!

Missie

De Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk hebben als missie het bewaren van de monumentale Remigiuskerk als beeldbepalend gebouw voor huidige en toekomstige inwoners van Hengelo Gelderland en omgeving.

Belangrijk daarbij is dat de stichting zich niet alleen richt op de traditioneel aan de kerk gebonden groep (onderdeel van de PKN), maar ook op alle andere mensen in dorp en regio die gehecht zijn aan dit eeuwenoude gebouw.

Bij de laatste grote restauratie van de kerk (2008-2010) is nadrukkelijk besloten en als voorwaarde gesteld dat het gebouw een multifunctionele functie heeft. Daar sluit de doelstelling van de Vrienden bij aan.

Motto: De Remigiuskerk, het bijzondere hart van Hengelo.

Stichting Vrienden van de Remigiuskerk werkt aan haar missie door:

 • Het organiseren van diverse, culturele activiteiten in en om de Remigiuskerk, gevarieerd en bij voorkeur laagdrempelig.
 • Niet elk evenement levert een financiële opbrengst op; dat wordt ruimschoots gecompenseerd door andere, zeer goed bezochte, evenementen. Bij gratis evenementen is er altijd een Giftenbus voor vrijwillige bijdragen.
 • Het regelmatig financieel ondersteunen van restauratiewerkzaamheden of extra onderhoud van de kerk.
 • Het werven van vaste donateurs (‘Vrienden’ van de Stichting), losse giften en vrijwilligers voor het werk van de stichting.
 • Het genereren van publiciteit voor alles wat met de Remigiuskerk als waardevol monument te maken heeft.

Activiteiten en evenementen in 2017

Ook in 2017 werden onze activiteiten gemiddeld uitstekend bezocht.

 • In februari was er een optreden van countryzanger Ben Stekener (82) en dochter Carmen.
 • Pop- en Gospelkoor A Sign of Friendship uit Didam (bekend van ondermeer Korenslag) zorgde in april voor goedgevulde kerk met een laaiend enthousiast publiek.
 • De gratis jaarlijkse Vriendendag in juni (bedoeld als waardering voor de trouw van de donateurs die minimaal 20 euro per jaar bijdragen en vrijwilligers die tijd en inzet geven) was geanimeerd als altijd. Zo’n zestig donateurs en vrijwilligers maakten uitstapjes naar Museumboerderij Boer Kip in Zutphen en de tuinen van kasteel De Velhorst in Almen.

Zoals elk jaar werd ook op deze Vriendendag de Vrijwilliger van het Jaar in het zonnetje gezet. Dit jaar was dat Dhr. Jaap van Mourik, steun en toeverlaat bij alle financiële en juridische kwesties van de stichting.

Een gezellige lunch en een afsluitend drankje in de kerk maakten de Vriendendag 2017 helemaal compleet.

 • In d’n Tweeduuster

Inmiddels een jarenlange traditie: de literaire avond In d’n Tweeduuster, Achterhoekse verhalen in de tuin.

In de prachtige tuin van Annemarie Onstenk en Bert Willems genoten rond de tachtig bezoekers van verhalen en muziek in het Achterhoeks.

Dit jaar werkten mee; gastvrouw Anne Marie Onstenk (met een verhaal van de beroemdste Hengelose schrijver: Frans Roes),  Johan Eppink (met ondermeer een verhaal van een andere Hengelose schrijver: Willem Smeitink) en oud-huisarts en schrijver Derk_Jan ten Hoopen met eigen verhalen en herinneringen.

De muziek was van Monique Wolbert en Everhardt Lubbers met hun sfeervolle jazzliedjes met eigen Achterhoekse teksten.

 • Open Monumentendag: expositie van twee (oud-)Hengelose kunstenaars

Zoals al jaren gebruikelijk was de kerk op en rond Open Monumentendag geopend mét een extra attractie. Dit jaar was er gedurende twee weekends een gratis expositie van twee kunstenaars: Johan Kleinreesink (houtsnijwerk) en Gerhard Jan Smeitink (schilderijen en collages).

Vooral op Open Monumentendag zelf werd de kerk druk bezocht. De tentoonstelling was geen verkoop-expositie, maar de kunstenaars waren altijd (Kleinreesink) of soms (Smeitink) zelf aanwezig om gasten te begroeten en hun werk toe te lichten.

 • Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ zorgde op 14 oktober voor  een overdonderend, zeer goed bezocht concert. Magistrale samenzang, prachtige klassieke Christelijke liederen en vooral heel veel overgave en bezieling, dat maakt dit koor zo bijzonder en ontroerend. En opnieuw bleek hoe geschikt de akoestiek van de kerk is voor een groot koor.

Bestuurslid van de Vrienden Chris Lubbers (die veel moeite had gedaan om dit beroemde koor naar de Remigiuskerk te halen) kreeg als trouwe fan van het Urker Mannenkoor het eerste exemplaar van de nieuwe cd uit handen van dirigent Bert Moll.

 • Oliebollenactie!

Eind oktober hielden de Vrienden weer hun jaarlijkse oliebollenactie, samen met Stichting CJV Zomerkampen. In twee supermarkten en bij Kerkstraat 15 waren twee dagen lang versgebakken oliebollen te koop. In de buitengebieden kwamen venters met oliebollen langs de deur.

Naast oliebollen zijn er in december (ondermeer op het Winters Pleinenfeest) ook versgebakken nieuwjaarsrolletjes gebakken en verkocht.

 • Op 25 november gaf chansonnier Edouard een prachtig intiem concert.

Geen overvolle kerk, wél een enthousiast, soms ontroerd publiek bij de zeer persoonlijke verhalen en ragfijne liedjes van de Nederlands-Franse singer-songwriter Edouard. Na het concert was er natuurlijk wijn en Franse kaas.

 • Op 23 december was de jaarlijkse Aan de Vooravond van Kerst. Een gezellige avond in kerstsfeer. De kerk liep helemaal vol voor maar liefst twee mannenkoren: het Christelijk Zelhems Mannenkoor en het Aaltens Christelijk Mannenkoor. Bijna honderd mannen én dirigente/sopraan Susanna Veerman, pianiste Yvonne Beeftink, dwarsfluitiste Miranda Loff, trompettist Rudolf Weges en organist Hans Versloot zorgden voor een spetterend en afwisselend programma. Marjan Smeitink las een kerstverhaal van Godfried Bomans voor. Na afloop was er glühwein.

Deze Vooravond van Kerst was gratis, maar de Giftenbus werd door het enthousiaste publiek volop gebruikt.

Activiteiten en evenementen van derden

Ook dit jaar deden De Vrienden weer actief mee aan activiteiten van anderen.

 • RABO-actie Hart voor de Achterhoek. In mei organiseerde RABO-bank Noord- en Oost-Achterhoek een actie waarbij 400.000 euro te verdelen was onder Achterhoekse goede doelen en stichtingen. Alle RABO-bank leden mochten vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete doelen. Hoe meer stemmen, hoe groter de RABO-bijdrage.

De Vrienden van de Remigiuskerk hebben flink reclame gemaakt (ondermeer bij supermarkten) voor deze actie en met succes: ze ontvingen zo’n 1000 euro van de RABO-bank.

 • Open Monumentendag: zie bij Activiteiten
 • Winters Pleinenfeest

      Geen eigen activiteit, maar wel een evenement waarbij de Remigiuskerk direct betrokken is. Op verzoek van Stichting Winters Pleinenfeest heeft een van de bestuursleden van de Vrienden van de Remigiuskerk (Ria Zweers) als afgevaardigde zitting in het bestuur van het feest.

Half december vond het Pleinenfeest voor de zevende keer plaats, dit jaar in het teken van Charles Dickens, met bijpassende outfits, muziek en natuurlijk A Christmas Carol in het Achterhoeks.

            De Remigiuskerk werd tijdens het Pleinenfeest druk bezocht; zo’n

driehonderd mensen liepen even naar binnen, ook vanwege een kleine, goed verzorgde expositie van kerststallen, die speciaal voor deze gelegenheid was opgesteld. Veel bezoekers maakten voor het eerst kennis met het interieur van de kerk en hadden veel vragen over de historie, de inrichting en de erediensten.

Vrijwilligers, ondermeer van de Vrienden, verwelkomden iedereen met informatie en een mooie kerstkaart.

    Publiciteit, PR, communicatie en werving

 • Ook in 2017 ontvingen alle donateurs, oud-donateurs en andere relaties regelmatig een update per mail over een naderend evenement. Aan het adressenbestand is verder gewerkt om deze communicatie uit te breiden.
 • Voor alle evenementen zijn advertenties geplaatst in plaatselijke kranten (print en digitaal). Voor vrijwel elk evenement is redactionele aandacht gegenereerd in deze bladen en andere digitale platform en agenda’s.Door uitbreiding van het netwerk is er ook in Vizier op Bronckhorst steeds vaker redactionele aandacht voor de Vrienden.
 • Voor elk evenement worden in Hengelo tientallen posters verspreid.
 • In Klokgeluiden (blad van de PKN-gemeente in Hengelo Gld.) wordt elk nummer aandacht besteed aan de Vrienden, inclusief een wervende oproep om (weer) donateur/vrijwilliger te worden.
 • Voor elk evenement wordt een bericht geplaatst op het Gemeenteportaal.
 • Elk jaar verspreiden de Vrienden in december een kerstkaart met bewaarwaarde, zowel onder donateurs/vrijwilligers als onder potentiële donateurs/andere relaties. De kerstkaart heeft ook een wervende functie en bevat een oproep om de Vrienden (weer) te steunen. Bij sommige ontvangers wordt een machtigingsformulier bijgevoegd.

Organisatie

 • Officiële naam: Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk
 • Opgericht: 10-10-1993, laatste statuutswijziging: 23-08-2004.
 • Ingeschreven in KvK-nummer 41041541
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer/fiscaal nummer: 816665953
 • Contact: Hummeloseweg 5, 7255 AM Hengelo Gld.
 • www.vriendenvandehengeloseremigiuskerk.nl

Bestuur

 • Stef Disbergen (voorzitter), tweede bestuurstermijn
 • Chris Lubbers (penningmeester), tweede bestuurstermijn
 • Ria Zweers (secretaris), tweede bestuurstermijn
 • Marjan Smeitink, algemeen bestuurslid (publiciteit, communicatie, fondsenwerving), tweede bestuurstermijn
 • Betty Langeler, algemeen bestuurslid, eerste bestuurstermijn
 • Dick Memelink, algemeen bestuurslid, tweede bestuurstermijn, afgetreden in oktober 2017, uitgeschreven in KvK 4-10-2017

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers, er is geen vergoeding voor bestuursleden.

Aftredend bestuurslid Dick Memelink is uitbundig in het zonnetje gezet en blijft gelukkig deel uitmaken van het actieve netwerk rondom de stichting.

Er wordt intensief gezocht naar nieuwe, bij voorkeur jongere, bestuursleden, de eerste van hen wordt begin 2018 verwacht.

Jaarrekening

Uw e-mail is verzonden!

Ideeën, vragen, opmerkingen of donateur worden?

Wij horen graag van u!