Jaarverslag 2018

2018: spetterende concerten, een trouwe achterban én bezinning

Missie

De Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk hebben als missie het bewaren van de monumentale Remigiuskerk als beeldbepalend gebouw voor huidige en toekomstige inwoners van Hengelo Gelderland en omgeving.

Belangrijk daarbij is dat de stichting zich niet alleen richt op de traditioneel aan de kerk gebonden groep (onderdeel van de PKN), maar ook op alle andere mensen in dorp en regio die gehecht zijn aan dit eeuwenoude gebouw.

Bij de laatste grote restauratie van de kerk (2008-2010) is nadrukkelijk besloten en als voorwaarde gesteld dat het gebouw een multifunctionele functie heeft. Daar sluit de doelstelling van de Vrienden bij aan.

Motto: De Remigiuskerk, het bijzondere hart van Hengelo.

Stichting Vrienden van de Remigiuskerk werkt aan haar missie door:

 • Het organiseren van diverse, culturele activiteiten in en om de Remigiuskerk, gevarieerd en bij voorkeur laagdrempelig.

Niet elk evenement levert een financiële opbrengst op; dat wordt ruimschoots gecompenseerd door andere, zeer goed bezochte, evenementen. Bij gratis evenementen is er altijd een Giftenbus voor vrijwillige bijdragen.

 • Het regelmatig financieel ondersteunen van restauratie-/onderhoudswerkzaamheden van de kerk.
 • Het werven van vaste donateurs (‘Vrienden’ van de Stichting), losse giften en vrijwilligers voor het werk van de stichting.
 • Het genereren van publiciteit voor alles wat met de Remigiuskerk als waardevol architectonisch en cultureel monument te maken heeft.

Activiteiten en evenementen in 2018

 • Eind januari trad de bekende Lochemse singer-songwriter Jan Ottink op.

Ottink heeft een grote reputatie in de regio en die maakte hij ruimschoots waar met een sfeervol concert, vol persoonlijke verhalen. Hoogtepunt: met z’n allen meezingen! De akoestiek van de Remigiuskerk bleek uitstekend te passen bij Ottinks sound.

 • Eind april waren er bijzondere gasten: het Moskouse kinderkoor Samenklank, dat samen met gemengd koor Reborn uit Wichmond zorgde voor een flitsend en ontroerend optreden. Dankzij samenwerking met het Zelhems Mannenkoor (hun dirigente Susanna Veerman heeft in Moskou gestudeerd en gewerkt) kon dit prachtige, goed bezochte concert gerealiseerd worden. Het concert was gratis; de giftenbus bleef niet onopgemerkt.
 • Mexicaanse ritmes op Nederlandse teksten: op 26 mei trad de bekende

formatie Caramba met leadzanger/tv-maker Joris Linssen op. Een fantastische avond, helaas vanwege het uitbundige zomerweer niet uitverkocht. De terrasjeszitters en thuisblijvers hadden ongelijk: zelden was er zóveel sfeer en swing in de Remigiuskerk.

 • De gratis jaarlijkse Vriendendag in juni (bedoeld als waardering voor de trouw van de donateurs die minimaal 20 euro per jaar bijdragen en vrijwilligers die tijd en inzet geven) was weer gezellig en goedbezocht. Bijna zestig donateurs en vrijwilligers bezochten de Abdij van klooster de Slangenburg in Doetinchem en het spectaculaire futuristische eco-huis Aquadomum in Zelhem. Beide onderdelen van het programma waren de moeite meer dan waard. De gezellige lunch in de buitenlucht vond plaats bij het kerkje van de Slangenburg.

Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer een zeer actieve Vriend/vrijwilliger  uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar was het fotograaf Harry Vos.

 • In d’n Tweeduuster

Inmiddels een mooie traditie begin juli: de literaire avond In d’n Tweeduuster, Achterhoekse verhalen in de tuin. Dit jaar met een record-aantal bezoekers: zo’n 120 mensen genoten van de zomeravondsfeer, de verhalen en de muziek in de prachtige tuin van Anne Marie Onstenk en Bert Willemsen.

Dit jaar werkten mee: gastvrouw Anne Marie Onstenk,  Johan Eppink, Marjan Smeitink en Eddy Geurtsen.

De muziek was van de Familie Hilderink (drie zusjes en een broer) met sappige country en bekende Ierse liedjes.

 • Open Monumentendag

Zoals al jaren gebruikelijk was de kerk op de zaterdag van het Open Monumentendag-weekend geopend.. De kerk werd goed bezocht door opvallend geïnteresseerde bezoekers.!

 • Ierse jigs en reels door The Coincidences

Op 29 september zorgde de achtkoppige formatie The Coincidences voor een Ierse Pub-sfeer, inclusief meezingen, stampen en klappen. Vooral leadzanger/gitarist/violist Patrick O’Brian wist de Ierse sfeer te treffen.

 • Oliebollenactie

Eind oktober hielden de Vrienden weer hun jaarlijkse oliebollenactie, dit jaar zonder partner-organisatie. Daarom werd er dit jaar niet meer gevent in buitengebieden. De oliebollen (zoals altijd volgens ‘aloud Bekvelds recept’) waren uitsluitend te koop bij twee supermarkten en bij Kerkstraat 15. De actie leverde weer een flink positief saldo op.

Voordeel van de beperktere verkoopkanalen: er was meer gelegenheid voor bestuur en vrijwilligers om met (potentiële) donateurs en belangstellenden in gesprek te gaan. Zo werd er flink reclame gemaakt voor de eerstvolgende concerten én voor de Vrienden in het algemeen.

 • Bert Heerink & Old Friends speelden de Remigiuskerk plat op 24 november. Met zijn uitstekende muzikanten Kees Schilder en Bert Bolder bracht oud-Achterhoeker Heerink een flitsend en heel gezellig concert met veel werk uit zijn spectaculaire vijftigjarige loopbaan (ondermeer Vandenberg, Kayak, Jan Akkerman en solo). Ook veel andere hits uit de jaren 60, 70 en 80 kwamen voorbij. Een feest van herkenning voor alle ‘oudere jongeren’, maar ook goed bezocht door de iets jongere jongeren.
 • Nieuw: een klassiek middagconcert! Op zondagmiddag 9 december trad Trio Cortado op met muziek van ondermeer Mozart en Ravel. De combinatie fluit, bashobo en basklarinet komt maar zelden voor. Het concert van Trio Cortado (met Jasper Grijpink, Arthur Klaasens en Hannah de Witte) was een initiatief van het echtpaar Grijpink, donateurs van de Vrienden. Voor herhaling vatbaar; er wordt gezocht naar meer klassieke musici voor (middag)concerten om het aanbod in de Remigiuskerk te verbreden.
 • Zoals altijd weer gezellig druk en heel feestelijk: Aan de Vooravond van Kerst, op de zaterdag voor kerstmis.

Dit jaar met het spetterende G-Roots Gospelkoor, dat met soms ontroerende, vaak overdonderende black gospel de goedgevulde kerk  wist mee te slepen. Swing, sfeer en emotie, en dat alles in prachtige kleurrijke kleding: voor herhaling vatbaar!

Activiteiten en evenementen van derden

Ook dit jaar deden De Vrienden weer actief mee aan activiteiten van

anderen.

 • RABO-actie Hart voor de Achterhoek. In mei organiseerde RABO-bank Noord- en Oost-Achterhoek weer een actie waarbij 400.000 euro te verdelen was onder Achterhoekse goede doelen en stichtingen. Alle RABO-bank leden mochten vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete doelen. Hoe meer stemmen, hoe groter de RABO-bijdrage.

De Vrienden van de Remigiuskerk hebben flink reclame gemaakt voor deze actie en met succes: ze ontvingen zo’n 800 euro van de RABO-bank. Bedankt!

 • Open Monumentendag: zie bij Activiteiten
 • Winters Pleinenfeest

      Geen eigen activiteit, maar wel een evenement waarbij de Remigiuskerk

      letterlijk centraal staat! Voor de achtste keer werd half december het

      Winters Pleinenfeest georganiseerd. Dit jaar weer in het teken van Charles Dickens.

In de kerk exposeerden drie kunstenaars: fotograaf Feikje Breimer, en schilders Jolanda Arntz en Anja Straatman. Ook dit jaar werd de kerk weer uitstekend bezocht, veelal door mensen die er nog nooit binnen zijn geweest. Speciaal daarvoor was er gezorgd voor extra promotiemateriaal en gastvrouwen/-heren in de kerk.

Beleid en bezinning

Door de grote drukte rondom de evenementen, raakt een bezinning op het beleid van de eigen Stichting soms een beetje in het gedrang. Terwijl er allerlei ontwikkelingen zijn die het noodzakelijk maken om af en toe gedegen te kijken naar de invulling van de missie, activiteiten en beleid.

Daarom hield het bestuur in november een Beleidsdag, onder leiding van procesbegeleider Dhr. Daan Oskam. Een paar aandachtspunten voor het komende jaar/de komende jaren:

 • Omdat de zeer loyale achterban van de Vrienden langzaam vergrijst, is het belangrijk aansluiting te vinden bij jongere en andere doelgroepen.
 • Er zal nog meer energie worden gestoken in het contact met
 •  (oud-)Hengeloërs, die niet verbonden zijn aan de PKN in Hengelo.
 • Er wordt meer geïnvesteerd in communicatie, werving en evenementen voor nieuwe en jongere doelgroepen.
 • Er wordt nog meer aandacht besteed aan persoonlijk contact bij gelegenheden waarbij veel belangstellenden de kerk bezoeken (Open Monumentendag en Winters Pleinenfeest)
 • In de loop van 2019 zal de Facebook-pagina en de website van de Vrienden worden vernieuwd.
 • De streefbijdrage voor nieuwe donateurs is verhoogd naar 30 euro per jaar. Uiteraard blijft elke (ook eenmalige) bijdrage zeer welkom!
 • Het Privacy-beleid van de Stichting is onder de loep genomen en geherformuleerd volgens de richtlijnen die vanaf eind mei 2018 verplicht zijn.

Publiciteit, PR, communicatie en fondsenwerving

 • Ook in 2018 ontvingen alle donateurs, oud-donateurs en andere relaties regelmatig een update per mail over een naderend evenement. Aan het adressenbestand is verder gewerkt om deze communicatie uit te breiden.

Uiteraard binnen de nieuwe Privacy-regels.

 • Voor alle evenementen zijn advertenties geplaatst in plaatselijke kranten (print en digitaal). Voor vrijwel elk evenement is redactionele aandacht gegenereerd in deze bladen, bij lokale radio en andere digitale platforms en agenda’s.
 • De lijst van media waarmee contact wordt onderhouden over activiteiten van de Vrienden, is opnieuw uitgebreid.
 • Voor elk evenement worden in Hengelo (en soms daarbuiten) tientallen posters verspreid.
 • In elk nummer van Klokgeluiden (blad van de PKN-gemeente in Hengelo Gld.) wordt aandacht besteed aan de Vrienden, inclusief een wervende oproep om (weer) donateur/vrijwilliger te worden.
 • Voor elk evenement wordt een bericht geplaatst op het Gemeenteportaal.
 • Elk jaar verspreiden de Vrienden in december een kerstkaart met bewaarwaarde, zowel onder donateurs/vrijwilligers als onder potentiële donateurs/andere relaties. De kerstkaart heeft ook een wervende functie en bevat een oproep om de Vrienden (weer) te steunen. Bij sommige ontvangers wordt een machtigingsformulier bijgevoegd.

Bijdragen aan onderhoud en extra’s voor de Remigiuskerk (in de Jaarrekening: ANBI-gelden)

Dit jaar werd het interieur van de consistorie opgeknapt, zodat de ruimte praktischer en mooier is ingericht, ook voor gebruik door musici en andere gasten van de Vrienden.

In de kroonluchters werd LED-verlichting geïnstalleerd.

Speciaal voor concerten en andere optredens werden aangeschaft: een groot achtergronddoek, speciale verlichting voor op het ‘podium’, en een aanvulling op  de geluidsinstallatie.

Organisatie

 • Officiële naam:

              Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk

 • Opgericht: 10-02-1993 laatste statutenwijziging: 23-08-2004, ingeschreven in KvK: 41041541
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer/fiscaal nummer: 816665953
 • Contact: Hummeloseweg 5, 7255 AM Hengelo Gld.
 • www.vriendenvandehengeloseremigiuskerk.nl

Bestuur

 • Stef Disbergen (voorzitter), tweede bestuurstermijn
 • Chris Lubbers (penningmeester), tweede bestuurstermijn
 • Ria Zweers (secretaris), tweede bestuurstermijn
 • Marjan Smeitink, algemeen bestuurslid (publiciteit, communicatie, fondsenwerving), tweede bestuurstermijn
 • Betty Langeler, algemeen bestuurslid, eerste bestuurstermijn
 • Nieuw vanaf voorjaar 2018: Erik Schuerink (47), algemeen bestuurslid . ‘Als geboren en getogen Hengeloër vind ik het intrigerend om te beseffen hoe mensen eeuwen geleden de inspiratie hebben gehad om zo’n gebouw neer te zetten. En hoe vele generaties daarna dat prachtige gebouw koesteren en in stand houden. Ik vind het mooi dat ik daaraan kan meewerken.’
 • Omdat bij enkele bestuursleden de komende jaren een tweede bestuurstermijn afloopt, blijft het bestuur actief op zoek naar nieuwe bestuursleden en andere ondersteuning.

Jaarrekening

Uw e-mail is verzonden!

Ideeën, vragen, opmerkingen of donateur worden?

Wij horen graag van u!