Jaarverslag 2021: flexibiliteit, enthousiasme en loyaliteit. En nog steeds corona

Het eerste halfjaar: vooral veel stilte

Een tegenvaller voor iedereen: de eerste helft van het jaar moeten stelselmatig alle activiteiten afgelast worden. Sommige al voor de tweede keer…

Ondertussen blijven de Vrienden, zoals iedereen, de moed erin houden. Relaties, geboekte artiesten en achterban: iedereen is coöperatief en loyaal.

Het bestuur blijft activiteiten plannen, en neemt daarnaast de tijd voor zaken die soms in de drukte wat achterop dreigen te raken.

Geen Vriendendag, wél contact en loyaliteit

Ook de jaarlijkse Vriendendag begin juni kan niet doorgaan. Het allereerste doel van de Vriendendag is de achterban en vrijwilligers heel hartelijk te bedanken voor hun (financiële) steun en inzet voor de Remigiuskerk.

Dit jaar ontvangen alle donateurs, vrijwilligers en relaties een kleine attentie en een mooie kaart (‘Wij missen jullie’) soms in combinatie met een persoonlijk bezoekje.

De achterban (bestaande uit zo’n 200 donateurs en tientallen vrijwilligers) blijft ook in dit tweede schrale jaar zeer loyaal: vrijwilligers blijven standby en er is letterlijk geen enkele vaste donateur die zijn/haar steun stopzet. Hulde!

Financieel staan we er dus eind 2021 prima voor.

Tweeduuster rondom Herman van Velzen/Frans Roes

In de zomer kan er weer wat meer en eind augustus (dus niet zoals gebruikelijk begin juli) is er weer de traditionele Achterhoekse verhalenavond in de tuin. Speciale gast dit jaar: Theo Roes, zoon van Hengelo’s meest geliefde schrijver Frans Roes/Herman van Velzen.

Roes maakt er samen met Marie Onstenk (gespecialiseerd in het werk van Herman van Velzen), Eddy Geurtsen en Marjan Smeitink weer een gezellige, zeer goed bezochte Tweeduuster van.

Sfeervol middagconcert met Rose-Ile

Ook mooi: de traditie van zondagmiddagconcerten voor fijnproevers wordt eind augustus weer opgepakt met kwartet Rose-Ile, fijnzinnige muziek rondom zangeres Toetie Wijngaard.

Open Monumentendag: Ons Huus is Ow Huus!

Iedereen is blijkbaar toe aan een uitstapje: de Open Monumentendagen in september worden zeer goed bezocht.

Zondagmorgen was er een speciale, laagdrempelige kerkdienst, verzorgd door Helma Luesink, met krentenwegge.

De schilderijen van Roelof van Gijssel en de foto’s van Ronny Wormgoor trekken Hengeloërs, toeristen en monumenten-wandelaars/fietsers.

Outbound Scallywag Carnival: heerlijke swingjazz

Weer een dampende kerk met Outbound Scallywag Carnival Band!

Al eerder afgelast, maar nu kan het (met QR-code) doorgaan. De kerk staat op stelten én een nieuw publiek weet de Remigiuskerk te vinden.

Dick van Altena: still going strong

Ook al eerder afgelast, maar nu is hij er dan toch: Dick van Altena. Een oudgediende voor het Remigiuspubliek met sfeervolle country.

Wel oliebollen, geen Vooravond van Kerst

Gelukkig kan de oliebollen-actie eind oktober doorgaan: altijd een mooie injectie voor de kas en een prima gelegenheid voor veel persoonlijk contact met achterban en andere Hengeloërs.

Bert Heerink & Band moeten we wél afgelasten: dit concert zou het maximaal toegestane aantal bezoekers (met corona-limiet) overschrijden.

Heel jammer: Aan de Vooravond van Kerst gaat voor de tweede keer niet door. Een stampvolle kerk (zoals altijd bij de Vooravond) midden in het winterseizoen in geen goed idee in deze tweede corona-winter. En een halfvolle kerk is geen echte Vooravond van Kerst.

Hengelose muurschilderingen Gelders Sleutelkunstwerk!

Eind 2021 komt er nog een prachtig extraatje.

Na een oproep van Erfgoed Gelderland en Omroep Gelderland dienen de Vrienden van de Remigiuskerk een voorstel in om de muurschilderingen op te nemen in de erelijst van Vijftig Belangrijkste Gelderse Kunstwerken. Met succes!

De kunsthistorici van Erfgoed Gelderland zijn het met ons eens en de muurschilderingen krijgen de titel 50e Sleutelkunstwerk van Gelderland.

Begin december verzorgt Radio Gelderland een live uitzending vanuit de Remigiuskerk, waar veel belangstellenden op af komen. Ook Hengeloërs, van wie sommigen nog nooit binnen zijn geweest.

Vrienden-voorzitter Erik Schuerink houdt een boeiende presentatie over de muurschilderingen, met gedeeltelijk nieuwe of vergeten informatie. De muurschilderingen zijn officieel geen fresco’s, maar secco-schilderingen. Waarschijnlijk hebben er twee kunstenaars aan gewerkt en absolute zekerheid over de afgebeelde heiligen is (nog) niet te geven.

De organisatie van Open Monumentendagen Bronckhorst kiest de Remigiuskerk uit als hoofdlocatie voor Open Monumentenweekend 2022. En dat alles dankzij de alertheid en actie van de Vrienden…

Statuutsaanpassing, nieuwe banners en een nieuwe website-in-de-maak

De relatieve ‘stilte’ van dit tweede corona-jaar biedt gelegenheid om weer eens uitgebreid stil te staan bij missie, visie en werkwijze van Stichting Vrienden van de Hengelose Remigiuskerk.

Na intensieve sessies volgen enkele lichte aanpassingen in het statuut.

Onze uitgangspunten, Visie en Missie, blijven uiteraard intact, maar zijn nog eens scherper geformuleerd. Zoals: meer aandacht voor buiten-kerkelijke doelgroepen, jongeren en Nederlanders met een migratie-achtergrond. De grote uitdaging om al deze doelgroepen ook te verbinden en aan te spreken, is nogmaals uitgebreid besproken en over nieuwe, creatieve plannen is flink gebrainstormd.

Opvallende banners in de Vrienden-huisstijl, zowel voor Vrienden-activiteiten als voor Open Kerk, zijn in de zomer in gebruik genomen en geschonken aan de Open Kerk-organisatie, waarmee heel nauw wordt samengewerkt.

Aan een nieuwe website (ondermeer met bestel-mogelijkheid van kaarten) wordt in hard gewerkt, de lancering volgt in 2022.

Oud uurwerk krijgt een mooie plaats

Dankzij een bijdrage van de Vrienden kan een oud uurwerk opnieuw onder de toren geplaatst worden. Het uurwerk heeft vroeger in de kerk gestaan en is daarna langdurig door de Oudheidkundige Vereniging Hengelo Gld. onder haar hoede genomen.

Bestuur eind december 2021

Ans Hofs, algemeen bestuurslid

Betty Langeler, secretaris

Tonnie Lenselink, aspirant-bestuurslid

Chris Lubbers, algemeen bestuurslid

Erik Scheurink, voorzitter

Marjan Smeitink, bestuurslid communicatie

Ria Zweers, penningmeester

Uw e-mail is verzonden!

Ideeën, vragen, opmerkingen of donateur worden?

Wij horen graag van u!